Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Virta Elektrotechniek geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan noch voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van gestuurde e-mails of andere elektronische berichten.

Tenzij expliciet anders is aangegeven behoren alle rechten en informatie toe aan Virta Elektrotechniek, inclusief copyrights en intellectuele eigendomsrechten. Het is gebruikers toegestaan duplicaten te maken voor hun eigen persoonlijk gebruik. Ander gebruik, bijvoorbeeld voor commerciele doeleinden, is verboden tenzij Virta Elektrotechniek daarin uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd. Privacy Statement

Deze website kunt u anoniem raadplegen. Virta Elektrotechniek verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

Indien u het contactformulier invult, worden uw gegevens gebruikt voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie.

Informatie van derden

Virta Elektrotechniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of Virta Elektrotechniek door derden geplaatste teksten afbeeldingen of hyperlinks.

E-mail

Per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, is het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden niet toegestaan.

Als u een e-mail per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Virta Elektrotechniek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid en volledigheid van een e-mail contact met de afzender op te nemen.

Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.